Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Uitschakelen grey.svg Opmerking: voor blokkering vanuit militair oogpunt, zie Blokkeren .

Vanuit militair oogpunt is blokkade de actie waarbij een bepaald gebied wordt geïsoleerd van al het externe contact.

In de maritieme oorlogvoering probeert de oorlogvoerende het zeeverkeer tussen de vijand en derde staten, koloniën of zelfs andere delen van zijn grondgebied te laten ontsporen, om hem onder druk te zetten om zich aan een bepaalde voorwaarde te onderwerpen. Blokkering kan geheel of gedeeltelijk zijn. In dat laatste geval kan het bijvoorbeeld gewoon gaan om een ​​verbod op het op de markt brengen van bepaalde producten. Als zodanig wordt elke commerciële relatie met het land in kwestie door de verklarende macht van de blokkade beschouwd als een oorlogsdaad.

Zie ook

De term blokkeren kan verwijzen naar:

schets icoon Dit artikel over militaire onderwerpen is een stomp . Je kunt Wikipedia helpen door het uit te breiden .