Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
จังหวัดเคป

ก่อน การปรับโครงสร้างการบริหาร ของแอฟริกาใต้ในปี 1994จังหวัดเคป นั้น สอดคล้องกับอดีตอาณานิคมของเคป แบ่งออกเป็น 3 จังหวัด ได้แก่อีสเทิ ร์นเคป เว สเทิร์น เคป และนอร์เทิร์นเคปโดยได้ยกดินแดนให้แก่จังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วย

ดูสิ่งนี้ด้วย

ไอคอนร่าง บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ แอฟริกาใต้นี้เป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการขยาย